VIKTIG INFORMATION

Hörvalls Buss har sålt delar av sin verksamhet till Falcks Omnibus.

Det gäller följande trafik:
Linje 91 Kiruna – Riksgränsen
Falcks Omnibus har redan tagit över trafiken sedan årsskiftet 2023/2024.

Kiruna Lokaltrafik
Kiruna Flygbuss
Kiruna Transferbuss
Falcks Omnibus tar över dom här linjerna från och med 1 juli 2024.

Vi på Hörvalls kör t.o.m. 30 juni 2024, sedan tas dom över av Falcks Omnibus.

Tidtabellen för Lokaltrafiken för nästa sommar och vinter kommer vi på Hörvalls göra tillsammans med kommunen som vi sedan kommer lämna över till Falcks.

Tidtabellerna för Lokaltrafiken och Transferbussen kommer finnas på vår hemsida tills dom slutar gälla, men dom kommer även finnas på kommunens och Falcks hemsida.

Trafikinformationen som vi har på Facebook och vår hemsida kommer från 1 juli att upphöra för dessa linjer, då hänvisar vi istället till Falcks.

Falcks Omnibus information finns på deras hemsida här: https://falcksomnibus.se/