Flygbussen ändrar linjesträckning 19 juni 2023

19 juni 2023 i samband med flytten av busstation så ändras linjesträckningen för flygbussen.

Ny linjesträckning blir: Nya Busstation (hpl E) – Sporthallen – OK-Parken – Polisstation –
Hjalmar Lundbohmsvägen – Trädgårdsgatan – Triangeln – Kvantum – Coop – Industrivägen –
Stadshustorget – Kiruna Airport.

Observera att hållplats Ripan tas bort och ersätts av OK-Parken.

Kiruna Flygbuss