Extrabussar på Gul och Lila linje från 16 oktober

Fr.o.m. måndag 16 oktober 2023 kommer det köra en extrabuss på Gul linje och en extrabuss på Lila linje på skoldagar.

Läs tidtabellen här: https://horvalls.se/wp-content/uploads/Lokaltrafiken-Extrabussar-16-oktober-2023-16-juni-2024.pdf

🟡 Gul linje 🟡

Extrabuss startar 07.29 från Lombolo Strand och kör till OK-Parken via Lombolo Backe, Sjukhuset och Sporthallen.

Extrabussen stannar inte vid busstationen, då hänvisar vi passagerare till ordinarie buss.

Extrabussen har samma avgångstid som ordinarie buss vid Lombolo Backe så det kommer gå två Gula bussar samtidigt.

Extrabussen körs pga att det är väldigt mycket skolbarn som åker med denna tur och med en extrabuss har vi möjlighet att fördela passagerarna på flera bussar.

🟣 Lila linje 🟣

Extrabuss startar 07.50 från OK-Parken och kör till Stadshustorget via Sporthallen, Sjukhuset och Hagelstigen.

Extrabussen körs pga att ordinarie buss ofta är sen från Porfyren för att den har väldigt många passagerare och stopp innan den kommer till Porfyren.

Med denna extrabuss så kommer en buss avgå i rätt tid enligt tidtabell från OK-Parken.

PS. Vi är medvetna om att ordinarie Lila buss som sagt ofta är sen från Porfyren till OK-Parken pga väldigt många passagerare, tyvärr har vi ingen möjlighet att sätta in en extrabuss från Porfyren så vi måste tyvärr hänvisa passagerare att ta bussen före om man har en viktig tid att passa.